Lena

Ändringar i användningen av OK 77:s Nimenhuuto

På grund av EU:s dataskyddsförordning har det gjorts följande ändringar i OK 77:s Nimenhuuto:
- Föreningens sida är sluten varför inga evenemang visas offentligt utan kräver inloggning.
- Även medlemmarna (”spelarlistan”) syns bara vid inloggning.
- Bara föreningens medlemmar kan vara med i föreningens Nimenhuuto.

Eftersom alla medlemmar i Nimenhuuto ser varandras uppgifter ber vi att du går in och kollar dina uppgifter och gör de ändringar du ev. vill göra. Vid behov hjälper undertecknade med detta.

Skickande av meddelanden: Alltid då du skickar eller svarar på ett meddelande ber vi att du kontrollerar om det under meddelandet finns en ruta med ”Visa enbart för medlemmar”. Om den syns, kryssa alltid i den, så att inte utomstående kan läsa meddelandet. Gamla meddelanden har tagits bort eftersom flera av de var offentliga.

Notera att det finns en möjlighet att välja ”Brådskande meddelande” och att man där kan välja vem man vill rikta meddelandet till. Om du inte gör det spämmas alla medlemmarna i Nimenhuuto av meddelanden som oftast inte gäller dem. Låt oss bespara varandra onödiga e-mail, eller hur?

(Det här meddelandet har med avsikt satts som brådskande åt alla och offentligt :) .)
--
Muutokset OK 77:n Nimenhuudon käyttämisessä:

EU:n tietosuoja-asetuksesta johtuen on tehty seuraavat muutokset seuran käyttämään Nimenhuutoon:
- Seuran sivu on suljettu, minkä takia mitkään tapahtumat eivät enää näy julkisesti ja vaatii siten sisäänkirjautumista.
- Myös jäsenet (”pelaajalista”) näkyy vain ollessa sisään kirjautuneena.
- Mukana seuran Nimenhuudossa voi olla vain seuran jäseniä.

Koska kaikki Nimenhuudossa mukana olevat jäsenet näkevät kaikkien muiden ”pelaajien” tiedot, pyydämme, että jokainen käy tarkistamassa omat tietonsa ja tekee mahd. haluamansa muutokset. Tarvittaessa allekirjoittaneet auttavat tässä.

Viestien lähettäminen: Aina kun lähetät tai vastaat viestiin, tarkista näkyykö viestin alla ruutu tekstillä ”Visa enbart för medlemmar” (Näytä vain jäsenille). Jos se näkyy, ruksaa ruutu aina, jotta viesti ei näy ulkopuolisille. Vanhoja viestejä on poistettu, koska suurin osa niistä oli julkisia.

Huomaa, että viestin voi lähettää kiireellisenä ”Brådskande meddelande” (Kiireellinen viesti) ja että viestin voi kohdistaa vain tietyille henkilöille. Jos et käytä tätä ominaisuutta kaikki Nimenhuudon jäsenet saavat viestin, joka ei välttämättä koske kaikkia. Välttäkäämme turhat sähköpostit, jooko.

(Tätä viestiä on tarkoituksella laitettu julkisena ja kiireellisenä kaikille :) .)

Jani, Mikael & Lena
(Huvudadministratörer i OK 77:s Nimenhuuto samt föreningens sekreterare / OK 77:n Nimenhuudon pääkäyttäjät sekä seuran sihteeri)